Ιερός Ναός ο οποίος αποτελεί ΝΠΔΔ διαθέτει αγροτικές εκτάσεις τις οποίες θέλει να εκμεταλλευτεί με τη δημιουργία στάβλου με αιγοπρόβατα και την πώληση γάλακτος και κρέατος. Ερωτάται: 1. Είναι προτιμότερο ο Ναός να συστήσει μια εταιρεία και τι είδους, κι αν ναι, πώς θα αποδίδονται τα κέρδη από την εκμετάλλευση στο Ναό; 2. Επιβαρύνεται ο Ναός ή η εταιρεία με ΦΠΑ; 3. Πώς θα γίνει η αγορά των αιγοπροβάτων και πώς η πώληση δεδομένου ότι ούτε προμηθευτής ούτε ο Ναός εκδίδουν τιμολόγια; 4. Θα φορολογηθεί ο Ναός από τυχόν κέρδη που θα προκύψουν και ποιες δαπάνες μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα;