Γειά σας,

Ο.Ε. απλογραφικά, με έδρα νησιωτικό Δήμο, με ΚΑΔ ενοικιαζομενων αυτοκινήτων στις 30/082022 αγοράζει ηλεκτρικό ΙΧ αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων.
Η καθαρή αξία του οχήματος είναι 27.258,06 (πλέον ΦΠΑ 24% 6541,93 = 33.799,99)
Πείτε μου πως θα υπολογιστούν οι αποσβέσεις, με τι συντελεστή και πως θα υπολογιστεί η επιπλέον προσαύξηση επί των αποσβέσεων καθώς και ποιους κωδικούς θα πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο στο έντυπο Ν.
Σας παρακαλώ υπολογίστε μου σε πόσο χρόνο θα αποσβεστεί πλήρως αν χρησιμοποιηθεί ο ανώτερος συντελεσ΄της και πόσο θα επωφεληθεί από την επιπλέον προσαύξηση των αποσβέσεων βάση της Ε. 2206 / 2020.

Επειδή πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική σας παρακαλώ για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη απαντησή σας.

Ευχαριστώ