Παρακαλώ για την άμεση απάντηση στο εξής ερώτημα:

Κατασκευαστική Ο.Ε με απλογραφικά βιβλία έχει τεθεί σε εκκαθάριση στις 12/02/2008, κάθε χρόνο υποβάλει προσωρινές δηλώσεις εισοδήματος. Κατά τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010, εκποίησε κάποια περιουσιακά της στοιχεία ( διαμερίσματα ). Τα έσοδα από τις παραπάνω πράξεις τα συμπεριέλαβε στις προσωρινές δηλώσεις εισοδήματος και φορολογήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν σε κάθε χρήση. Το 2017 εκποιεί το τελευταίο περιουσιακό της στοιχείο και προχωρά στη λήξη της εκκαθάρισης, έστω ότι ημερομηνία καταχώρησης του ισολογισμού λήξης στο Γ.Ε.Μη 30/11/2017. Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στα εξής:

1. Μέχρι στις 31/12/2017, πρέπει να υποβάλει οριστική δήλωση για όλη τη περίοδο της εκκαθάρισης (12/02/2008-31/11/2017), όπως αναφέρει η ΠΟΛ.1060/2015;

2. Με ποίο έντυπο θα γίνει η οριστική δήλωση;

3. Η οριστική δήλωση θα κατατεθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.;

4. Αν στην οριστική δήλωση πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα εισοδήματα που απέκτησε κατά την περίοδο εκκαθάρισης, αυτό συνεπάγεται ότι θα ξανά φορολογηθούν τα εισοδήματα των χρήσεων 2008,2009 και 2010; Αν ναι, τι γίνεται με τους φόρους που κατέβαλε στις προσωρινές των αντίστοιχων ετών ( μπαίνουν σε κάποιο κωδικό;)

5. Με τι συντελεστή θα φορολογηθεί, δεδομένου ότι η εκκαθάριση άρχισε το 2008;

6. Θα πρέπει να υποβάλει προσωρινή δήλωση για το διάστημα 11/02/2017-30/11/2017 και οριστική δήλωση για ολόκληρο το διάστημα της εκκαθάρισης;