παρακαλώ να μου γνωρίσετε στην περίπτωση μετατροπής ΙΚΕ σε Α.Ε ο Ισολογισμός συντάσσεται βάσει της ημερομηνίας της έκθεσης εκτίμησης περιουσίας των ορκωτών λογιστών ή βάσει της ημερομηνίας της σχετικής ανακοίνωσης ΓΕΜΗ: