Απόφοιτος ΕΠΑΛ η΄ ΙΕΚ ειδικότητας βοηθός φαρμακείου θέλει να συμμετέχει στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Μια από της προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι η πρακτική άσκηση σε φαρμακείο , εποπτευόμενη από την Διεύθυνση δημόσιας υγείας & κοινωνικής μέριμνας της περιφέρειας που ανήκει .

Για την πρακτική άσκηση θα αιτηθεί την εγγραφή στα μητρώα για έγκριση πρακτικής άσκησης και θα χορηγηθεί από την τη Διεύθυνση δημόσιας υγείας βεβαίωση έγκρισης προς το φαρμακείο για το διάστημα πρακτικής.

Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει η επιχείρηση φαρμακείο σχετικά με την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία .

Είναι δηλαδή υπόχρεη η επιχείρηση σε πρόσληψη και αμοιβή του ασκούμενου ;

Αν ναι παρακαλώ να ενημερωθώ και τους κωδικούς ασφάλισης και το ύψος της αμοιβής.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :
Υπ΄ αριθμ. Ε/11539/2000 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 684/Β’/02-06-2000) – Εξεταστέα ύλη
ΠΔ 6/2000(ΦΕΚ 08/Α’/19-01-2000), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 72/2006(ΦΕΚ 73/Α’/06-04-2006) – Επαγγελματικά δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου.