Αγαπητοί,

Έλληνας φορολογικός κάτοικος κατέχει είτε μέσω ναυτιλιακής εταιρίας holding που κατέχει (είτε απευθείας ως μέτοχος) μετοχές οι οποίες ανήκουν σε 2 ναυτιλιακές εταιρίες (την Α και την Β) που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η μεν εταιρία Α έχει αναθέσει την διαχείριση όλου του στόλου των πλοίων της σε γραφείο διαχειρίστριας του Α.Ν 89/67 η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα. (δηλαδή για όλα τα πλοία της εισηγμένης υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από το ΥΕΝ για τη διαχείριση πως γίνεται από το ελληνικό υποκατάστημα).

Η δε εταιρία Β έχει αναθέσει τη διαχείριση κάποιων πλοίων σε υποκατάστημα διαχειρίστριας Α.Ν 89/67που βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ άλλα πλοία είναι διαχειριζόμενα από τρίτες αλλοδαπές διαχειρίστριες (πχ εταιρία διαχείρισης στις Φιλιππίνες.

Εννοείται πως όλα τα πλοία ανήκουν σε αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες, των οποίων η μητρική είναι η εισηγμένη σε κάθε περίπτωση.

Τα μερίσματα αυτά δύναται να θεωρηθούν ναυτιλιακά και να φορολογηθούν βάση του 4607/2019 ή αν όχι πως ακριβώς φορολογούνται για το τελικό φυσικό πρόσωπο σε κάθε περίπτωση?

υ.γ. Αν θεωρηθούν ναυτιλιακά φαντάζομαι πως θα ακολουθήσουν φορολογικά τη πορεία της διαχειρίστριας όσον αφορά το συνηποσχετικό (υπογραφή ή όχι).

Ευχαριστώ