Γεια σας. Το ερώτημα που θέτουμε αφορά φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (από το φορολογικό έτος 2016 και έπειτα), με παράλληλη υποχρέωση υποβολής δήλωσης και στην Ελλάδα.
1) Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 πραγματοποίησε δωρεές προς τον υιό του και τα εγγόνια του. Τηρήθηκαν βεβαίως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες, και αποδόθηκαν και οι φόροι που προέκυψαν για το υπερβάλλον ποσό, ανά περίπτωση. Οι δωρεοδόχοι βέβαια, θα καταγράψουν ως πρέπει τα ποσά στον κωδικό 781.

2) Μια ακόμα επίσης πολύ σημαντική παράμετρος στη συγκεκριμένη διαδικασία, είναι ότι οι δωρεές πραγματοποιήθηκαν στην αλλοδαπή, και τα χρηματικά ποσά δεν εισήχθησαν στην Ελλάδα.

3) Το θέμα για το οποίο και θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε τον αντίστοιχο χειρισμό, αφορά την προσωπική δήλωση του φορολογούμενου δωρητή. Βάσει της νομοθεσίας, θεωρούμε ότι στην περίπτωσή του ο κωδικός 725 του εντύπου Ε1 θα παραμείνει κενός, καθώς δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί με τα ποσά των δωρεών. Την ίδια ερμηνεία λάβαμε και από την Εφορία, χωρίς όμως να έχουμε μια επίσημη γνωμοδότηση. Παρακαλούμε και για την δική σας απάντηση, προς επικύρωση της εκτίμησής μας για τη μη συμπλήρωση του πίνακα 6 και πιο συγκεκριμένα του κωδικού 725.