Ελληνας φορολογικός κάτοικος Ελλάδος , στην χρήση 2021 αγόρασε μετοχές από αμερικάνικη εταιρεία με έδρα στις Η.Π.Α μη εισηγμένη στο χρηματηστήριο.
ΕΡΩΤΗΣΗ
α)Πότε πρέπει (αν πρέπει ) να υποβάλει αίτημα για ΑΦΜ ξένου υπήκοου στην Αμερικανική κυβέρνηση, τώρα με την αγορά ή όταν προκύψει μέρισμα - εισόδημα από την εταιρεία?
β)Ποιά είναι η διαδικασία για την παραπάνω περίπτωση?
γ)Το εισόδημα αυτό θα φορολογηθεί στην Ελλάδα (παγκόσμιο εισόδημα) όπως τα μερίσματα με 5% συμψηφίζοντας την παρακράτηση φόρου αν υπάρχει από εκεί ή υπάρχει εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης?
δ)υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στις Η.Π.Α λόγω απόκτησης εισοδήματος εκεί από μερίσματα?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ , θα εκτιμούσα μια σύντομη απάντηση.