Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία εκδίδει ένα τιμολόγιο πώλησης σε άλλη ατομική επιχείρηση το οποίο και διαβιβάζει στο myDATA . Μετέπειτα κατά την καταχώρησή του στο λογιστικό μας γραφείο αντιλαμβανόμαστε ότι το ΑΦΜ της συναλλασόμενης επιχείρησης αφορά ιδιώτη και όχι επιχείρηση . Παρακαλώ ενημερώστε με για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο myDATA .