Θα ήθελα να μας διευκρινίσεται ποιές είναι οι επιλογές διαβίβασης στο myData μιάς επιχείρησης που εκδίδει μικρό αριθμό χειρόγραφων τιμολογίων αλλά μεγάλο αριθμό χειρόγραφων παραστατικών λιανικής πώλησης-παροχής και απαλλάσεται από την χρήση ΦΤΜ (γιατροί, μηχανικοί κλπ).
Σύμφωνα με τo άρθρο 4, παράγραφος 6, υποπαράγραφος γ’ της απόφασης Α.1138 2020 οι επιχειρήσεις που έχουν είτε ετήσια έσοδα έως 50.000€ και τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ετησίως δύνανται να διαβιβάζουν μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης . Δεν διευκρινίζεται τί γίνεται στην περίπτωση που μία επιχείρηση εκδίδει κάτω από 50 τιμολόγια ετησίως αλλά ένα μεγάλο αριθμό λιανικών πωλήσεων-παροχών χειρόγραφα και απαλλάσσεται από την χρήση ΦΤΜ.
Έτσι όπως διατυπώνεται η συγκεκριμένη παράγραφος δίδεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό των χειρόγραφων παραστατικών λιανικής. Με άλλα λόγια από την στιγμή που ο αριθμός των τιμολογίων είναι μικρότερος από 50 μπορούμε να διαβιβάσουμε μέσω της ειδικής φόρμας ανεξαρτήτως αριθμού παραστατικών λιανικής.

Αν όντως ισχύει αυτό (ότι δεν υπάρχει όριο στις λιανικές) τότε μιας και ο χρόνος διαβίβασης για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι μέχρι την 20η ημέρα του επομένου μήνα ερωτάται αν θα υπάρχει δυνατότητα στα τα λογιστικά προγράμματα της epsilon (πχ extra λογιστική) να καταχωρούμε στο πρόγραμμα τα χειρόγραφα παραστατικά και μετά το λογιστικό πρόγραμμα να συνδέεται στην ειδική φόρμα καταχώρησης και να διαβιβάζει μέσω αυτής τα παραστατικά;