Καλημέρα σας,

Θα ήθελα να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία του Mydata:

Α) Mini Market το οποίο πουλάει με ταμειακή μηχανή, διάφορα προϊόντα μεταξύ των οποίων εφημερίδες και τσιγάρα.

Οι εφημερίδες είναι ουσιαστικά μια πώληση για λογαριασμό τρίτου για την οποία εκδίδεται από τον προμηθευτή τιμολόγιο εκκαθάρισης στο τέλος του μήνα. Πως θα γίνει η μεταβίβαση στο Mydata αυτής της πώλησης μέσω Ζ και με ποιόν χαρακτηρισμό εσόδων θα συνδεθεί με το Ε3?

Επίσης τσιγάρα και εφημερίδες είναι πωλήσεις με 0% ΦΠΑ. Βάσει ποιου άρθρου απαλλαγής ΦΠΑ θα δηλώσουμε αυτήν την πώληση στο Mydata?

Ποιος είναι ο ενδεικτικός τρόπος διαβίβασης του Ζ σε διπλογραφικά βιβλία στο Mydata?

B) Σύμφωνα με την νομοθεσίας η μεταβίβαση της πώλησης στο Mydata πρέπει να γίνεται σε «πραγματικό χρόνο». Όταν όμως έχουμε τιμολόγηση επι αυτοκινήτου και δεν υπάρχει πρόσβαση στο internet ώστε να αποσταλεί το παραστατικό, πώς μπορεί να τηρηθεί η αμεσότητα της διαβίβασης?

Γ) Χώρες όπως πχ KOSOVO πως το δηλώνω ως κωδικός χωράς?