Κέντρο διασκέδασης εκμισθώνει το χώρο του για γάμους με παροχή προσωπικού (καθαρίστρια και μουσικοί). Το φαγητό το έχει αναλάβει catering.

Οι προκαταβολές ή και οι εξοφλήσεις πότε μας υποχρεώνουν να εκδώσουμε το παραστατικό;
-Με τη λήξη της υπηρεσίας;
-ή Θεωρείται παραχώρηση δικαιώματος;

Αν είναι παραχώρηση δικαιώματος και έχει εκδοθεί τον προηγούμενο χρόνο (ή και δύο πριν από την ΦΤΜ) η παροχή υπηρεσίας καλύπτεται σε κάποιο έλεγχο με την προσκόμιση της;