1) Επιχείρηση Α με δραστηριότητα καφέ μπαρ θέλει να αγοράζει από διπλανό μαγαζί Β με δραστηριότητα υπηρεσίες εστίασης, έτοιμο φαγητό (πίτσες σαλάτες κτλ…) και να τα πουλάει στους πελάτες της. Και οι δύο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τώρα ταμειακή μηχανή και από τον επόμενο μήνα ΦΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου. Τι αποδεικτικά πρέπει να εκδίδουν οι δύο επιχειρήσεις? Ποια η κατηγορία φπα θα έχει η πώληση της Β στην Α?

2) Σε γυμναστήριο γίνετε πώληση ανθρακούχων ποτών. Πρέπει να χρησιμοποιήσει ταμειακή μηχανή ή χειρόγραφο μπλοκ αποδείξεων?