Οι αγρότες κατά το έτος 2022 έλαβαν αγροτικές ενισχύσεις για τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία καθώς και ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του covid-19 . Οι επιδοτήσεις αυτές εμφανίζονται αντίστοιχα στους κωδικούς 083 και 081 του Ε3 καθώς και στον κωδ.657 του Ε1 . Το ερώτημά μου είναι πως θα διαβιβασθούν οι επιδοτήσεις αυτές στο myDATA ?