Καλησπέρα και χρόνια πολλά!
Αγρότης κανονικού καθεστώτος έλαβε το 2015 επιδοτήσεις που αφορούν ένα μέρος το έτος ενίσχυσης 2015 και ένα μέρος το έτος ενίσχυσης 2014. Στο κωδ. 908 του Ε3 αναγράφω το σύνολο των επιδοτήσεων (2014 και 2015) που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2015.
Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το taxisnet μου βγάζει μήνυμα πως πρέπει να συμπληρώσω στον κωδικό 659 το ποσό του 908 με επιλογή πηγής εισοδήματος το λοιπές αγροτικές επισοτήσεις - ενισχύσεις . Αν το κάνω αυτό τότε φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2015 και οι επιδοτήσεις του έτους ενίσχυσης 2014. Είναι αυτό σωστό ή πρέπει τις επιδοτήσεις έτους ενίσχυσης 2014 να τις υποβάλλω με συμπληρωματική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. στη δήλωση φορολογικού έτους 2014? Αυτή ή δήλωση θα έχει πρόστιμο ή όχι λόγω του ότι αφορά αναδρομικά ποσά επιδοτήσεων ?
Το δέυτερο ερώτημα είναι το εξής: Πριν υποβάλλω τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2015 και εισέρχοντας στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές μπορώ να δω ποιες επιδοτήσεις εισέπραξα το 2016 και αφορούν το έτος ενίσχυσης 2015. Είναι ορθό να τις βάλω από τώρα στον κωδ 659-660 του εντύπου Ε1? Αν ναι τότε πως θα συμβαδίζει ο κωδικός 908 του εντύπου Ε3 με τον 659-660 γιατί όπως σας είπα και πριν μου βγάζει μήνυμα το taxisnet και μου λέει να συμπληρώσω στον κωδικό 908 το ίδιο ποσό του 659-660 που είναι όμως λάθος γιατί τα εισέπραξε το 2016.
Και ένα τρίτο ερώτημα είναι το εξής: Πως θα εκπέσω τις εισφορές ΟΓΑ Β εξαμήνου 2015 στο φορολογικό έτος 2015 από αγρότη που προτίθεται να τις πληρώσει εμπρόθεσμα ενώ δεν έχουν βγει ακόμα τα ειδοποιητήρια και δε γνωρίζω το ποσό? Πρέπει να την υποβάλλω χωρίς να τις εκπέσω και να υποβάλλω μετά τροποποιητική ή θα τις εκπέσω στο φορολογικό 2016 αφού δεν τις συμπεριέλαβα στο φορολογικό έτος 2015?
Χρειάζεται να συμπληρώσω και τον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 λόγω του ότι αφορά έξοδο που πληρώθηκε στο έτος 2016 αλλά αφορά έξοδο του 2015 (αφού θα πληρωθεί εμπρόθεσμα)? Ή αρκεί να απεικονιστεί σε διακριτή στήλη στο βιβλίο εσόδων-εξόδων το παραπάνω γεγονός?
Ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά!