Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ

Ημερομηνία γέννησης 20/07/1968
Τέκνα 1 με έτος γέννησης το 2005
Επιδότηση ανεργίας 300ΗΑ
Επιδοτούμενη ασθένεια
Παλαιά Ασφαλισμένη

Ασφαλιστικός βίος

- ΤΕΒΕ 01/03/1987 έως 31/07/1995 (8 έτη + 5 μήνες ΄η 2.525 ΗΑ)
- ΙΚΑ 02/1990 έως 12/1997 (1188 ΗΑ)
- ΙΚΑ 01/03/1998 έως 31/12/2001 (1135 ΗΑ)
- ΙΚΑ 01/01/2002 έως 2018 (3.980 ΗΑ)

Έως 31/12/2010 έχει 6.415 ΗΑ

Παρακαλώ να μας πείτε σε ποια ηλικία η πιο πάνω ασφαλισμένη μπορεί να καταθέσει αίτημα για μειωμένη και σε ποια για πλήρη σύνταξη στο ΙΚΑ.
Επίσης αν χρειάζεται να έχει ένσημα στο ΙΚΑ την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αιτήματος για συνταξιοδότηση και πόσα ;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων