Ασφαλισμένη γεννημένη την 30/10/1962 με 2 τέκνα γεννημένα την 18.3.86 και την 9.6.91, θα έχει από τον 3ο του 1981 μέχρι και την 31.12.2021 12.119 ένσημα όλα στο ΙΚΑ (εργάζεται ανελλιπώς).
Πότε μπορεί να βγεί σε πλήρη και πότε σε μειωμένη σύνταξη;
Έχει κάποιο ευεργέτημα από τα ανήλικα τέκνα στα 50 ή 55 έτη της το οποίο μπορεί να κάνει χρήση;
Μπορεί να προβεί σε κάποια ενέργεια μέχρι την 31.12.2021 ώστε να κατοχυρώσει κάποιο δικαίωμα που θα το χάσει από 01.01.2022;