Γεννηθείσα το 1956 με ασφάλιση στο ΙΚΑ από 6ο 1982 μέχρι και 9ο 1987 έχει 1250 ένσημα και ένα εξάμηνο ανεργίας το 1987 με 1988 και από τον 6ο του 2003 μέχρι και σήμερα είναι ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). Έχει δυο τέκνα γεννημένα τον 5ο του 1993 και το άλλο τον 5ο 1991. Τι χρόνους μπορεί να αναγνωρίσει; Πότε βγαίνει σε πλήρη και πότε σε μειωμένη σύνταξη;