Καλησπέρα,

Εταιρεία ΑΕ έχει υπογράψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης για την αγορά φορτηγού αυτοκινήτου (με δικαίωμα εξαγοράς).

Η αρχική αναγνώριση έγινε με την κάτωθι εγραφή:
Χρέωση 13*
Πίστωση 45*

Με τα μηνιαία τιμολόγια από την εταιρεία leasing διενεργούμε τις κάτωθι εγγραφές:

Χρέωση 45*
Χρέωση 65*
Χρέωση 54*
Πίστωση 50*

Παρακαλώ θα μπορούσατε να με ενημερώσετε πως αυτή η εγγραφή θα χαρακτηριστεί στα mydata;
Ο αντισυμβαλλόμενος (εταιρεία leasing) έχει διαβιβάσει έσοδο με φπα.

Σκέφτηκα να κάνω την εγγραφή του τιμολογίου κάθε μήνα ως εξής:
Χρέωση (ξανά) 13*
Χρέωση 54*
Πίστωση 50*
Και μετά τακτοποιητική εγγραφή:
Πιστωση 13*
Χρέωση 45*
Χρέωση 65*
Και να διαβιβάσω ανάλογα (2 εγγραφές εκ των οποίων η μια τακτοποιητική).
Στην δήλωση ΦΠΑ (ναι αυτή που συμπληρώνεται αυτόματα) στο πεδίο 362 θα αναφέρεται αξία που ουσιαστικά στα βιβλία θα έχει αντιλογισθεί. Μήπως να στείλω το ΦΠΑ στον 402 απευθείας;

Σας ευχαριστώ!