Αξιότιμοι ,

Τον Μάϊο του 2022 ψηφίσθηκε ο νόμος 4935 βάσει του οποίου δίδονται κίνητρα έκπτωσης φόρου εισοδήματος στους Αγρότες , ενώ ακολούθησε τον Σεπτέμβριο η ερμηνευτική 127754 ΕΞ 2022/ 9-9-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β 4760).

Είμαστε μεγάλη εταιρεία παραγωγής Τυροκομικών προϊόντων και αγοράζουμε γάλα από τους Συνεργάτες Κτηνοτρόφους μας.

Τόσο στο βασικό νόμο , όσο και στην κοινή υπουργική απόφαση βάζουν τον όρο δύναται στο σημείο της κατάρτισης σύμβασης μεταξύ των Αντισυμβαλλομένων μερών.
Επιπλέον δεν γνώριζε κανείς του τι κίνητρα θα δοθούν , συνήθως οι συμφωνίες είναι προφορικές ανάμεσα στα 2 μέρη , χωρίς απαραίτητα την κατάρτιση σύμβασης , ειδικά για το έτος 2022.

Με βάση την παράταση που δόθηκε , η καταχώρηση της συμφωνίας εκ μέρους της πλευράς των Παραγωγών στο my aade θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/5/2023 και να ακολουθήσει από την πλευρά των αγοραστών η επιβεβαίωση μέχρι 30/6/2023 , για τις αγοραπωλησίες του έτους 2022 , ώστε να λάβουν την έκπτωση στο φόρο τους οι Αγρότες για τα εισοδήματά τους , έτους 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη

1. Το άρθρο 3 της ΚΥΑ , που αναφέρει ότι

Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014, Α 251).
και
2. Εμείς ως αγοραστές κάνουμε αυτοτιμολόγηση των αγορών και τα δεδομένα αυτά έχουμε αναρτήσει στην πλατφόρμα my data

Το ερώτημά μου είναι:

Ααπαιτείται να καταρτισθεί σύμβαση εκ των υστέρων για τις παραδοθείσες ποσότητες γάλακτος ανάμεσα στα 2 μέρη για το έτος 2022???