Αγρότης δικαιούχος των κινήτρων του αρ.15 του Ν.4935/2022, η ετήσια παραγωγή του που παρέδωσε στους αγοραστές από 1/6-31/12/2022 ΄ήταν 53.780,00 κιλά. Όμως τον Μάρτιο του 2022 παρέδωσε και 22.250,00 κιλά παραγωγής 2021. Σύνολο πωλήσεων 2022 76.030,00 κιλά.
1.Το 75% της συνολικής παραγωγής, που λέει η εγκύκλιος σε ποιά κιλά θα υπολογιστεί? και
2.είναι δικαιούχος της απαλλαγής του 50% επί του φόρου εισοδήματος?
Ευχαριστώ.