Περίπτωση ιατρού παλαιού ασφαλισμένου ο οποίος εξαιρείται από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Ο ιατρός αυτός λαμβάνει αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ερώτημα είναι:

Για τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου πώς θα ασφαλιστεί; Πως θα εξαιρεθεί ο επικουρικός κλάδος; Δηλαδή, για την αποστολή ΑΠΔ ποιος είναι ο ΚΑΔ, ο κωδικός ειδικότητας, η ειδική περίπτωση ασφάλισης, το πακέτο κάλυψης και ο κωδικός ειδικότητας για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνουν υγειονομικοί οι οποίοι εξαιρούνται από τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης;

Ευχαριστώ