Μπορεί μισθωτός -μέλος ΔΣ- να αμείβεται ταυτόχρονα και με αμοιβές ΔΣ εγκεκριμένες από την τακτική ΓΣ , για υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία ? αν ναι με ποιες προϋποθέσεις ώστε η συγκεκριμένη σχέση απασχόλησης να μην αντίκειται στον 2190/1920 και στον ΚΦΕ (πχ συμβάσεις που να εξειδικεύονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και να διαχωρίζονται από αυτές που παρέχει ως μισθωτός)?