Οικοπεδούχος δίνει με αντιπαροχή σε 2 εργολήπτες που είναι στο επάγγελμα πολιτικοί μηχανικοί με ατομικη επιχείρηση ο καθένας. Στο οικόπεδο θα ανεγερθούν 3 κτίσματα –ακίνητα στα οποία ένα θα πάρει ο κάθε εργολήπτης και το τρίτο ακίνητο ο οικοπεδούχος και επίσης ο οικοπεδούχος θα λάβει ένα πόσο Χ από κάθε εργολήπτη.

Οι δαπάνες του ακίνητου που θα ανεργεθεί για λογαριασμό του οικοπεδούχου πρόκειται να γίνουν από Κοίνου και από τους δύο εργολήπτες . Θέλουμε να αποφύγουμε την σύσταση εταιρείας . Ερώταμε αν υπάρχει φορολογικός τρόπος να μην συσταθεί εταιρεία για το ακίνητο του οικοπεδούχου αλλά να γίνουν από Κοίνου οι δαπάνες της ανεγερσης του ακίνητου που αφορά τον οικοπεδούχο. Μπορεί π.χ να είναι από Κοίνου οι δάπανες και να εκδίδονται τα τιμολόγια και στα δυο ΑΦΜ των εργοληπτών κατά 50 % έκαστος

Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιον ΚΑΔ πρέπει να προσθέσουν οι πολιτικοί μηχανικοί ώστε να μπορέσουν να ανεγείρουν τα ακίνητα?