Καλημέρα. Ερωτάται το εξής: Μισθωτός ο οποίος απασχολείται με πλήρη απασχόληση (5μερο - 8ωρο) δύναται να απασχολείται 4 μέρες στην έδρα και 1 μέρα στο υποκατάστημα επί μονίμου βάσεως? Παίζει ρόλο η απόσταση μεταξύ της έδρας και του υποκαταστήματος? Τι θα πρέπει να έχει η επιχείρηση και στην έδρα και στο υποκατάστημα προκειμένου να είναι καλυμμένη σε πιθανό έλεγχο? Με την έναρξη ισχύος του ψηφιακού ωραρίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται και σε υποβολή τροποποιητικού πίνακα ωραρίου σε περιπτώσεις αλλαγής ωραρίου?