Εταιρεία που διαθέτει 5 υποκαταστήματα εντός Ελλάδας , θα μπορούσε να εκδίδει το ίδιο παραστατικό για κάθε ένα υποκατάστημα συν κεντρικό με την ίδια σειρά; Για παράδειγμα στις 01/01/2023 να εκδοθούν 6 ΤΠΥ ανευ σειράς με το ίδιο νούμερο 1, η μοναδικότητα θα υπάρχει από τον τόπο έκδοσης ; που στην περίπτωση μας είναι το υποκατάστημα συν κεντρικό; ή θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικές σειρές έκδοσης ώστε να διασφαλιστεί η μοναδικότητα του παραστατικού; Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος διασφάλισης .

Ευχαριστώ πολύ.