Σε απογραφή εμπορευμάτων στο τέλος της χρήσης,στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί την τελευταία τιμή αγοράς,αυτή θα πρέπει να είναι μαζί ή χωρίς τον ΦΠΑ;