Κύριοι,

Θα σας παρααλούσαμε να έχουμε την άποψή σας στο παρακάτω θέμα:

Πρεσβεία αλλοδαπού κράτους στην χώρα μας,διοργανώνει στο σπίτι του πρεσβευτή 5-6 δεξιώσεις τον χρόνο χρησιμοποιώντας για την περιποίηση των καλεσμένων εταιρία catering.

Επειδή εξετάζει την περίπτωση να απασχολήσει το αναγκαίο για την περιποίη-

ση των προσκεκλημένων προσωπικό (μάγειροι-σερβιτόροι κλπ) που η ίδια θα

επιλέξει και θα αποζημιώσει,χωρίς δηλαδή την μεσολάβηση εταιρίας catering

θα σας παρακαλούσαμε να μας πληροφορήσετε τις νομικές υποχρεώσεις της

από πλευράς Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας.

Με εκτίμηση,