ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023 ?

ΠΩΣ ΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ KAI ΣΕ ΤΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ MY DATA ?