Αγγλίδα υπήκοος έχει ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες φωτογράφησης τουριστών σε 5 ξενοδοχεία της Ελλάδος με τα οποία έχει υπογράψει σύμβαση.

Η ίδια μαζί με την αδελφή της έχει μία παρόμοια εταιρεία στην Αγγλία (ανεξάρτητη από την ελληνική) η οποία νοικιάζει στην Ελληνική επιχ/ση κάθε χρόνο όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό(φωτογραφικές μηχανές κτλ) που χρειάζεται για να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Επίσης με συμφωνητικό που έχουν κάνει μεταξύ τους, η Αγγλική εταιρεία παρέχει και το εργατικό δυναμικό οι οποίοι σημειώνω δεν είναι εργαζόμενοι της αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κάνει σύμβαση μαζί της στην Αγγλία.
Για όλα αυτά η Αγγλική εταιρεία εκδίδει κάθε χρόνοΣτην Ελληνική ένα Τ.π.υ

Τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην ευρωπαϊκή ένωση η υπηρεσία αυτή δεν είναι ενδοκοινοτική αλλά ούτε μπορώ να τη θεωρήσω εισαγωγή από τρίτες χώρες διότι είναι υπηρεσία .

Αυτό το τιμολόγιο πως θα το απεικονίσω μέσα στα βιβλία β κατηγορίας; Σαν έξοδο;

Με το φπα τι γίνεται (το τιμολόγιο είναι άνευ φπα), θα πρέπει να κάνω στη δήλωση φπα χρεοπίστωση σαν μια ενδοκοινοτική υπηρεσία ;το τιμολόγιο δεν περνάει από τελωνείο γιατί είναι υπηρεσία.

Τέλος , πως θα το χαρακτηρίσω για να το στείλω στο My data;

Σας ευχαριστώ