Η booking εκδίδει τιμολόγιο προς τον ιδιώτη ιδιοκτήτη τα εξής
χρέωση συναλλαγής 4,72
κρατήσεις 50,45
συνολικό οφειλόμενο ποσό 55,17
πωλήσεις δωματίων 336,30
ο διαχειριστής εισπράττει 336,30-55,17

Η airbnb αναφέρει στην εκκαθάρισή της προς τον ιδιώτη ιδιοκτήτη τα εξής:
Ο επισκέπτης πλήρωσε:
Χώρος Διαμονής 90 ευρώ
Προμήθεια υπηρεσιών επισκέπτη 15,76 ευρώ
Σύνολο 105,76 ευρώ

Πληρωμή οικοδεσπότη
Συνολική τιμή διαμονής 90 ευρώ
Προμήθεια υπηρεσιών (3% συν ΦΠΑ) 3,35 Ευρώ
Σύνολο 86,65 εισπράττει ο διαχειριστής

Η ερώτηση είναι ποιο ποσό πρέπει ο ιδιώτης να δηλώσει στη δήλωση βραχυχρόνια μίσθωσης βάσει του οποίου θα φορολογηθεί?
Αν έχει γίνει κάποιο λάθος μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική και αν έχει κάποιο πρόστιμο ?
Το Ε2 από ποια βάση δεδομένων θα ενημερωθεί στη φορολογική δήλωση? από τις προσωρινές δηλώσεις του ιδιόκτητη ? με ποια βάση διασταυρώνεται?