Ατομική επιχείρηση θα ασχοληθεί παράλληλα και με την εκμίσθωση διαμερισμάτων μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις θα φορολογούνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας, έσοδα μείων έξοδα?

Πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης και να λάβει το σχετικό αριθμό μητρώου? Αν αυτό είναι υποχρεωτικό, τότε τα εισοδήματα θα εμφανίζονται στο Ε2 και θα φορολογείται με τις ειδικές διατάξεις φορολογίας των ενοικίων?

Με εκτίμηση