Καλησπέρα,

σας θέτω τα παρακάτω

Εταιρία κεφαλαιουχική ΙΚΕ ή ΑΕ θα συστηθεί με αντικείμενο εργασιών εκμετάλλευση ακινήτων, ιδιόκτητων και μη ( εκτός από την εκμίσθωση θα ασχολείται με αγορά, ανακαίνηση και μετά πώληση ).

Εάν κατά την έναρξη της εταιρίας την βάλω σε καθεστώς ΦΠΑ :
1) Η πώληση ακινήτου και η εκμίσθωση υπάγονται σε ΦΠΑ?

2) ο ΦΠΑ από τα έξοδα της ανακαίνησης και γενικά από όλα τα έξοδα θα καταχωρούνται στον 54.00 και αν η πώληση του ακινήτου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, η εταιρία θα ζητήσει επιστροφή?

3) η εκμίσθωση του ακινήτου θα υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ υποχρεωτικά ή μόνο αν ζητήσω εγώ με διαδικασία στη ΔΟΥ? Για παράδειγμα, μπορώ να εκμισθώσω κατοικία χωρίς ΦΠΑ και κατάστημα να ζητήσω έγκριση από τη ΔΟΥ να τη μισθώσω με ΦΠΑ? Η επειδή θα δηλώσω κατά την έναρξη της εταιρίας υπαγωγή σε ΦΠΑ αυτόματα σημαίνει και η εκμίσθωση, είτε κατοικίας είτε καταστήματος, υπάγεται σε ΦΠΑ?

4) Μπορώ να κάνω αλλαγή αργότερα και να την βγάλω από καθεστώς ΦΠΑ? Μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο ή στην επόμενη?

Σας ευχαριστώ