Επιχείρηση με απλογραφικά ενταγμένη στο ΦΠΑ που έχει και συναλλαγές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (πχ πώληση τσιγάρων) διενεργεί Prorata. Με την διενέργεια της Prorata ένας μέρος του ΦΠΑ των κοινών δαπανών διακανονίζεται με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα έκπτωσής του και να το καταβάλει στο κράτος.

Αυτό το ΦΠΑ έχει την δυνατότητα να εξοδοποιηθεί και να εκπέσει από το εισόδημα σωστά; (ΠΟΛ 1113/2015 Διευκρινίζεται ότι ο Φ. Π. Α. για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε., εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα. )

o Αν ναι κάθε πότε κάνω εγγραφή για την εξοδοποίηση αυτού του ΦΠΑ; Μια φορά το τρίμηνο; Μια φορά το έτος;

o Στο mydata πως θα ανέβει;

o Όταν κάνω τον οριστικό διακανονισμό του ΦΠΑ του έτους 20Χ1 με την υποβολή του α τριμήνου του έτους 20Χ2, πότε θα κάνω εγγραφή της εξοδοποίησης του ΦΠΑ, 31/12/20Χ1 ή τον Απρίλιο του έτους 20Χ2 που υποβάλλω την περιοδική δήλωση;