Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με ατομική επιχείρηση και διαχειριστής και μονοπρόσωπος εταίρος σε ικε τον επόμενο μήνα θα πάει να εργαστεί ως μισθωτός στην Σαουδική Αραβία.Με ενημέρωσε πως το επόμενο διαστημα θα κάνει διαδικασία πτώσευσης της ατομικής του.Το ερωτημά μου είναι το εξής:
Αν κυρηχθεί η ατομική του σε πτώχευση θα μπορεί να δηλωθεί ως κάτοικος εξωτερικού για το 2023 εφοσον αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία του στο εξωτερικό?Επηρεάζει η μονοπρόσωπη ικε που είναι εταίρος και διαχειριστής το να δηλωθεί κάτοικος εξωτερικού ή θα πρέπει να κλείσει?Μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών της ατομικής και μέτα πτώχευση?Μπορεί εφόσον έχει γίνει πτώχευση να γίνει διακοπή εργασιών?
Γενικό ζητούμενο του ερωτήματος είναι να εξασφαλίσουμε πως θα γίνει κάτοικος εξωτερικού σε συνδιασμό με την πτώχευση που επιθυμεί να κυρηχθεί