Βούλγαρος υπήκοος εγγράφεται ως κάτοικος εξωτερικού στο μητρώο και λαμβάνει ΑΦΜ. Στη συνέχεια συστήνει ομόρρυθμη εταιρία και γίνεται διαχειριστής. Η εταιρία αυτή έχει αγοράσει ένα ακίνητο και προς το παρόν έχει διενεργήσει μισθώσεις μικρής αξίας (3.000) μέσω airbnb.

Η μόνιμη διαμονή του είναι στη Βουλγαρία όπου έχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και υψηλές απολαβές που ξεπερνούν τις €200.000.

Μπορεί η ελληνική φορολογική αρχή να τον θεωρήσει φορολογικό κάτοικο Ελλάδος μόνο από τη συμμετοχή στην παραπάνω ομόρρυθμη εταιρία;