οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να μην υποβάλλουν αναλυτικά τις μηνιαίες εγγραφές για μισθοδοσία , για ενοίκια ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κλπ ? Δηλαδή μπορούν να στείλουν στην πλατφόρμα ενα ποσόν που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις αυτοματοποιημένες και μη διασικασίες της ααδε ? και με ποιόν τύπο παραστατικού υποβάλλεται η συγκεντρωτική εγγραφή?

Παρακάμπτουν όλες τις προθεσμίες για την υποβολή των εξόδων τους ?