ΙΚΕ αγόρασε ακίνητο το 2018 το οποίο ανακαίνισε το 2019 και το χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα ως ξενοδοχείο. Σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου αυτού εντός του 2022 υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ των δαπανών ανακαίνισης - βελτίωσης του ακινήτου και αν ναι, πως και σε ποια φορολογική περίοδο θα υπολογιστεί ο διακανονισμός?