Ιστορικό.

-Ο σύζυγος συνταξιούχος και ιδιοκτήτης μικρής μονάδας ενοικιαζομένων δωματίων έχει ενοικιάσει το κτίριο στην σύζυγο η οποία κάνει έναρξη στην Δ.Ο.Υ. ως εκμεταλλεύτρια ενοικιαζομένων δωματίων τηρώντας απλογραφικά βιβλία.

-Η μίσθωση ξεκίνησε το 2003 έως το 2013 και ανανεώθηκε το 2013 έως το 2029 (έχουμε μίσθωση πέραν των 9 ετών)

- Η επιχείρηση έκανε εργασίες εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016 (κυρίως 2014 και 2015)

-Οι εργασίες αφορούσαν τόσο εξοπλισμό της μονάδας όσο και βελτιώσεις-εκσυγχρονισμό του κτιρίου( σε μισθωμένο ακίνητο).

-Η μονάδα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ για τα ανωτέρω

-Επίσης το 2015 και το 2016 της επιστράφηκε το ΦΠΑ των παγίων( της ανωτέρω επένδυσης)( ΦΠΑ τόσο του εξοπλισμού όσο και των κτιριακών εργασιών σε ακίνητο τρίτου).

-Σήμερα η μισθώτρια θέλει να μεταβιβάσει την επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης (Υποχρεωτικά μεταβίβαση πρώτα και μετά διακοπή διότι απαιτείται από το ΕΣΠΑ να συνεχίσει η λειτουργία της μονάδας)

Ερωτήματα:

-Πως θα γίνει η μεταβίβαση της επιχείρησης ?

-Τι γίνεται με τον πενταετή διακανονισμό του ΦΠΑ?

-Το ΦΠΑ των εργασιών στο ακίνητο τρίτου το οποίο δεν μεταβιβάζεται βέβαια, αλλά θα μισθωθεί από τον γιό ο οποίος θα συνεχίσει την λειτουργία?

-Τι γίνεται με την επιστροφή του ΦΠΑ?

Ευχαριστώ!!