Καλησπέρα. Όμιλος έχει την παρακάτω μετοχική σύνθεση. Πρόκειται για 6 μελή οικογενειακή επιχείρηση.

Εταιρία Α (Μητρική της Β)

Ο σύζυγος 19,90%
Η σύζυγος 68,22%
Τέκνο 1 2,97% (Πρόεδρος και Διεθ Σύμβουλος)
Τέκνο 2 2,97% (Μέλος)
Τέκνο 3 2,97% (Μέλος)
Τέκνο 4 2,97% (Μέλος)

Εταιρία Β

Τέκνο 1 0,195% (Μέλος)
Τέκνο 2 0,195% (Μέλος)
Εταιρία Α 99,61%1601

Ποιοι θα δηλωθούν ως πραγματικοί δικαιούχοι στο μητρώο και με ποια ποσοστά θα συμπληρωθούν τα πεδία δικαιώματα ψήφου και ποσοστά ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση;

Ευχαριστώ πολύ