Δυο αλλοδαποί -  Βούλγαροι  , θέλουν να ιδρύσουν νέα εταιρεία (ακόμα δεν έχει αποφασισθεί το είδος της εταιρείας) στην Ελλάδα . Οι αλλοδαποί αυτοί έχουν και στη Βουλγαρία εταιρεία στην οποία είναι μέλη . Θα ήθελα μα με  ενημερώσετε  εάν θα μπορούσαν να ιδρύσουν μια θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα με μητρική στην Βουλγαρία και με ποιες διαδικασίες και φορολογικές υποχρεώσεις ή να ιδρύσουν μια ανεξάρτητη εταιρεία στην Ελλάδα π.χ. Ε.E. και να αντιμετωπισθούν ως συνήθως.