ΙΚΕ έχει συσταθεί από αλλοδαπούς εταίρους.
Όλοι οι εταίροι είναι αλλοδαποί εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης
Όλοι οι εταίροι έχουν αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι ένας από τους εταίρους.
Είναι φορολογικός κάτοικος Ισραήλ.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει πάρει ακόμα άδεια παραμονής στην χώρα.
Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει (αγοράσει) ακίνητο αξίας 535.000,00€

Μπορεί η εταιρεία να αγοράσει ΙΧΕ αυτοκίνητο χωρίς να έχει άδεια παραμονής ο νόμιμος εκπρόσωπος?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.