Καλημέρα σας,

ελληνική μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει μοναδικό εταίρο αλλοδαπή εταιρεία, η οποία έχει λάβει ελληνικό ΑΦΜ μόνο για τη συμμετοχή στην ελληνική ΙΚΕ (ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΛΗ ΜΗ ΦΠ).

Διαχειριστής της ελληνικής ΙΚΕ είναι αλλοδαπός (κάτοικος Ισραήλ), ο οποίος έχει λάβει ελληνικό ΑΦΜ και εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ταυτόχρονα εκπρόσωπος στην Ελλάδα της αλλοδαπής εταίρου της μον. ΙΚΕ.

Ερώτηση:

- Υποχρεούται ο αλλοδαπός σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ως διαχειριστής της μον. ΙΚΕ; (αντιστοίχως Έλληνας θα υποχρεούτο σε ασφάλιση)

- Προκειμένου να ασφαλιστεί, εφόσον υποχρεούται, θα πρέπει να προβεί σε έκδοση ΑΜΚΑ. Πώς είναι αυτό εφικτό; Θα πρέπει να εκδώσει άδεια παραμονής στην Ελλάδα; Θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, εφόσον δεν ξεπερνά το όριο ημερών παραμονής στην Ελλάδα;

Ευχαριστώ.