Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Λογιστική αντιμετώπιση εισφοράς σε είδος ατομικής σε ΑΕ

Έχει ολοκληρωθεί (δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ) συγχώνευση δύο ανώνυμων εταιρειών με ίδρυση νέας ανώνυμης με ταυτόχρονη εισφορά σε είδος στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας ΑΕ τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία μίας ατομικής επιχείρησης.

Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού των δύο ανωνύμων εταιρειών έγιναν με 30/06/2021 και αντίστοιχα ο ισολογισμός (εισφοράς) της ατομικής και αυτός με 30/06/2021. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε όπως και η ίδρυση της νέας ΑΕ στις 13/05/2022. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:

1.Πόσες φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν για τις δύο συγχωνευόμενες ΑΕ και για ποιες περιόδους

.

2.Η ατομική επιχείρηση πόσες φορολογικές δηλώσεις και για ποιες περιόδους θα κάνει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισφορά σε είδος της καθαρής περιουσίας της (έκθεση αποτίμησης από Ορκωτό) γίνεται την ημερομηνία 13/05/2022.

3. Ποιες εγγραφές ενάρξεως πρέπει να κάνει η νέα ΑΕ που έχει προκύψει από την συγχώνευση κατά την 13/05/2022; Όσον αφορά την εισφορά της ατομικής να λάβετε υπόψιν και την μεταβατική περίοδο, δηλαδή από 1/07/2021 έως 12/05/2022. Ισχύει πως ο επιχειρηματίας πρέπει να φορολογηθεί τα πιθανά κέρδη του ως φυσικό πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία της εισφοράς του (13/05/2022) ; Σας παρακαλώ δώστε έμφαση στην απάντηση σας στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Πρέπει να διευκρινίσω πως για την συγχώνευση δεν χρησιμοποιήθηκε κανείς αναπτυξιακός νόμος παρά μόνο ο 4601/2019

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης