Η airbnb αναφέρει στην εκκαθάρισή της προς τον ιδιώτη ιδιοκτήτη τα εξής:

Ο επισκέπτης πλήρωσε:

Χώρος Διαμονής 90 ευρώ

Προμήθεια υπηρεσιών επισκέπτη 15,76 ευρώ

Σύνολο 105,76 ευρώ

-------------------------

Πληρωμή οικοδεσπότη

Συνολική τιμή διαμονής 90 ευρώ

Προμήθεια υπηρεσιών (3% συν ΦΠΑ) 3,35 ευρώ

Σύνολο 86,65 ευρώ

Η ερώτηση είναι ποιό ποσό πρέπει ο ιδιώτης να δηλώσει στη βραχυχρόνια μίσθωση βάσει του οποίου θα φορολογηθεί?