Είμαι κάτοχος αγροτεμαχίου το οποίο προτίθεμαι να μισθώσω σε Νομικό πρόσωπο έναντι μηνιαίου μισθώματος για 15 χρόνια.

Το Νομικό πρόσωπο θα αναλάβει την οικοδόμηση διόροφης κατοικίας και τη εκμετάλλευσή της για όλη την διάρκεια του μισθωτήριου συμβολαίου.

Παρακαλώ ενημερωσατέ με σε ποιους κωδικούς του Ε1 και ποιο χρονικό διαστήμα θα πρέπει να δηλώσω το όφελος μου εκ της οικοδμήσης επι του αγροτεμαχίου μου καθώς και την φορολογία που θα πρέπει να καταβάλλω