Έχουμε τρεις περιπτώσεις εργαζομένων με σύστημα εξαήμερης απασχόλησης οι οποίοι προσλήφθηκαν ο Α Φεβ 2012, ο Β Μάϊο 2012 και ο Γ Δεκέμβριο 2012.

Η τρέχουσα χρονιά είναι η χρονιά που συμπληρώνουν το 10ο έτος απασχόλησης στον ίδιο εργαζόμενο. Θέλουμε να μας διευκρινίσετε για τις παραπάνω περιπτώσεις πόσες ημέρες αδείας δικαιείται ο καθένας από τους παραπάνω για το 2022 αν η ετήσια άδεια δίδεται τον Άυγουστο. Μπορεί ο Γ να πάρει τις 30 ημέρες ή θεωρείται ότι δεν έχει συμπληρώσει την 10ετία επειδή κατά τη στιγμή λήψης της αδείας δεν έχουν συμπληρωθεί επακριβώς τα 10 έτη?

Ευχαριστώ