Εστιατόριο αναλαμβάνει τα γεύματα μεσημέρι και βράδυ 20 ατόμων μίας εταιρείας και για την οποία

θέλουμε να εκδίδει ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο κάθε τέλος του μήνα.

Ποια ειναι η σωστή διαδικασία για να γίνει αυτό ?Να εκδίδει δελτίο αποστολής σε κάθε γεύμα

αναλυτικά και τέλος του μήνα τιμολόγιο που θα αναφέρει πάνω αυτά τα δελτία αποστολής?

Είμαστε καλυμμένοι με αυτόν τον τρόπο?Η θα πρέπει με κάθε σερβίρισμα να εκδίδονται αποδείξεις από

ΦΤΜ ,και στην συνέχεια να ακυρώνονται οι αποδείξεις, να εκδίδεται δελτίο αποστολής και στο τέλος

του μήνα ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο?

Ποια ειναι η πιο σωστή διαδικασία προκειμένου να είμαστε καλυμμένοι σε ενδεχόμενο επιτόπιο

έλεγχο?