Εταιρεία η οποία εκδίδει τιμολόγια μέσω προγράμματος, μπορεί να εκδίδει χειρόγραφα δελτία αποστολής; Μπορεί να εκδίδει χειρόγραφα και μηχανογραφημένα με διαφορετικές σειρές;
Επίσης εταιρεία η οποία εκδίδει τιμολόγια μέσω του e-timologiou, μπορεί να εκδίδει χειρόγραφα δελτία αποστολής;