Ιερός Ναος πρόκειται να πωλήσει ένα ακίνητο (διαμέρισμά) που είχε λάβει από δωρεά παλιότερα. Οι ιεροί ναοί είναι νομικές μορφές ΝΠΔΔ που φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που λαμβάνουν από ενοικίαση τυχόν ακινήτων που έχουν καθώς δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα και για κάποιες δωρεες που λαμβάνουν πληρώνουν φόρο δωρεάς. Η πώληση του ακινήτου θα φορολογηθεί όπως και το εισόδημα απο ακίνητα ή υπάρχει κάποια απαλλαγή ή κάποια ιδιαίτερη φορολόγηση;

Ευχαριστώ